Farligt med radon i hemmet

Något som många kanske inte tänker på som är skadligt och finns i många hem är radon. Nästan en halv miljon hus i Sverige har för höga radonvärden och radonet kan faktiskt leda till lungcancer.

I Sverige finns runt 325 000 småhus och lägenheter som har för höga radonvärden. Detta visade en undersökning som det skrivits om i den här artikeln. Alltså måste alla dessa hus sänka sin radonhalt och på så sätt kan man undvika omkring 200 lungcancerfall om året. Även om det finns risk att man får lungcancer på grund av höga radonvärden, visar en annan undersökning som Strålsäkerhetsmyndigheten låtit göra att endast varannan tillfrågad tror att det finns hälsorisker med radon. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten ska alla hushåll som inte mätt sin radonhalt på tio år gör det. Samma sak gäller om huset renoverats eller om bostaden ligger på ett område där radonhalten är hög.

Lungcancer av radon

Som vi skrev kan alltså höga radonhalter orsaka lungcancer och faktum är att nio procent av alla europeiska dödsfall i lungcancer orsakas av just radon, rapporterar Svenska Dagbladet. Även radonhalter som ligger under gränsvärdet kan öka cancerrisken. Är man rökare är risken att dö av lungcancer på grund av radon mångdubbel jämfört med om man inte röker. Att radonet kan leda till just lungcancer är extra problematiskt. Lungcancer är nämligen en utav de farligaste cancerformerna och är extremt dödlig. Enligt svenska undersökningar avlider närmare 70 procent av patienterna med lungcancer inom ett år och 90 procent avlider inom fem år. Att mäta radon i hemmet och försöka sänka radonhalten är alltså livsviktigt. Läs mer om radon på Radonett.com.

Undvik radon i hemmet

Vill man undvika att få höga radonhalter i hemmet finns det olika vägar att ta. Exempelvis kan man köpa en radonavskiljare som filtrerar bort radonet som kan finnas i vattnet i hemmet. Man kan även installera en nanometer och suga ut radonet med en fläkt, tipsar blt.se. Om man bygger ett nytt hus rekommenderas det att lägga in dräneringsrör ovanför markplattan. På så vis kan man leda ut radonstrålning. 

Published on  May 4th, 2020