Många hemmafixare skadar sig

Att renovera hemma själv utan hjälp från certifierade hantverkare blir allt vanligare, men detta har också medfört en höjning i skadestatistiken – hemmafixare struntar nämligen många gånger i att skaffa sig ordentlig säkerhetsutrustning.

Istället för att köpa sig ett par billiga arbetsskor när det är dags att renovera eller klippa gräsmattan är det många som bara har på sig sandaler och enligt statistik som SIFO tagit fram är det också få personer som använder hörselskydd och skyddsglasögon när de använder motorsåg och borrmaskiner. Så att allt fler olyckor sker i samband med renovering hemma är föga förvånande. Till exempel skriver tidningen Bygga hus om hur det hela handlar om att hemmafixare har en ren övertro på sina förmågor och det gör att de heller inte drar sig från att ge sig på projekt som på till exempel en byggarbetsplats skulle kräva hjälp från flertalet personer för att det skulle klassas som säkert. Och sedan finns även en skröna om att det inte skulle finnas arbetskläder för alla utan att det bara finns för vissa, men det stämmer inte. Idag finns till och med arbetskläder speciellt gjorda för kvinnor. En som tillverkar sådan är Johanna Söderström som faktiskt blev irriterad över det klena utbudet av arbetskläder anpassade för kvinnor och därför började hon göra egna, något man kan läsa mer om i branschtidningen Jordbruksnytt.

 

Att tänka på för hemmasnickaren

 

Eftersom statistiken ser ut som den gör gällande hemmasnickarens skaderisker som denne utsätter sig för genom att inte använda ordentlig skyddsutrustning så kan det vara bra att veta hur man hemmasnickrar säkert. Det är något som Expressen sammanställt med hjälp av Rikard "Säkra Snickaren" Andersson, skyddsombud på byggföretaget Skanska. Han menar att man arbetar säkrast genom att följa listan nedanför:

  • Planera bygget – kontrollera vilken typ av skyddsutrustning, vilka verktyg och vilket material som krävs för uppgiften du åtagit dig och kör in dessa i god tid.
  • Skydda dig på rätt sätt – använd den skyddsutrustning som krävs för uppgiften du ska ta dig an såsom skyddsglasögon, handskar, skyddsskor och ordentliga arbetskläder.
  • Koll på arbetsställning – arbeta på rätt sätt för att inte slita ut muskler och leder genom att arbeta i en felaktig arbetsställning.
  • Arbeta inte själv – vissa uppgifter kräver fler än en person att utföra så tveka inte att be om hjälp.
  • Se till så verktygen fungerar som de ska – kolla verktygen innan du börjar använda dem, trasiga verktyg kan orsaka skador.

Published on  March 1st, 2021