Radonbidraget är tillbaka

Radon är en ädelgas som är radioaktiv och den kan därmed vara hälsovådlig för människor. Med anledning av att många hus har alltför höga halter av radon har regeringen återinfört radonbidraget, som hjälper dig som vill radonsanera ditt hem.

Det är farligt med radon i hemmet och faktum är att hundratusentals hus tros ha alldeles för höga halter av radon. Detta grundämne finns naturligt i jorden i gasform och därmed är det inget konstigt med att radonhalterna kan öka. På vissa platser finns mer radon än på andra och det är extra vanligt att radon hittas i exempelvis gruvor och grottor men också i källare. Radon kan även föras med vatten i vissa brunnar och därtill kan det finnas ganska höga halter i blåbetong, även om alla stenmaterial vanligen innehåller radon.

Ansök om radonbidrag

Du kan ansöka om radonbidrag från och med 1 juli 2018. Hos Bolagsverket kan du läsa om hur du ansöker om radonbidraget men här följer en kort genomgång.

Radonbidraget hjälper dig ekonomiskt om du vill sanera ditt hem. Två av kraven för att du ska få bidraget är att du ska äga huset samt att du ska vara bosatt i det. Målet med radonsaneringen ska vara att inomhusluften efter saneringen har maximalt 200 Bq radon per kubikmeter. Saker som bidraget kan täcka är till exempel att källare tätas för att förhindra radongenomsläpp från marken, att ventilationen förbättras, att en radonbrunn anläggs eller att en radonsug installeras.

Hur mycket kan du få?

Totalt har regeringen avsatt 72 miljoner per år till radonbidrag för åren 2019 - 2021. Du som husägare kan dock maximalt få 25.000 kr och du kan aldrig förvänta dig att du får ersättning för alla dina kostnader, istället kan du räkna med att få tillbaka 50% av dina utgifter. Till villkoren hör också att minimibeloppet som betalas ut är 2.000 kr, så bidraget uteblir alltså om dina kostnader är lägre än så.

 

Published on  July 23rd, 2018