Renovera hus i betong?

 Betong Betong hör fortfarande inte till de mest populära materialen att bygga med i Sverige, då bara omkring fem procent av de svenska husen är byggda i sten eller betong och därmed i andra material än med trä. Man behöver inte vara bra på matematik för att snabbt kunna räkna ut att över 90 procent av de svenska husen därmed är byggda av trä. Ett material som vi i Sverige alltid har haft en stor tillgång till. I grannlandet Danmark däremot är stenhus betydligt vanligare då siffrorna där är de helt omvända. Men även i Sverige finns det regionala skillnader och ju längre söderut man kommer i landet desto vanligare blir husen av sten och betong. Ett hus i betong innebär en mindre brandrisk, vilket har lett till att Sverige överlag inte har lika många äldre hus som många andra länder där stenhus är vanligare.

Att renovera ett hus i betong kan med åren bli svårare att klara av helt på egen hand om man inte är speciellt erfaren med att jobba i materialet. Hus byggda i trä kan däremot vara lättare att både förändra och renovera genom åren, speciellt om man ser till den erfarenhet som krävs för att klara av jobbet. Men det man redan från början ska ha i åtanke är att alla olika material har sina egna för- respektive nackdelar.

En av de stora fördelarna med att bygga i betong är trots allt att betong kräver betydligt mindre underhåll som material vid ett husbygge mot vad trä gör. Därför kommer ett betonghus även kräva mindre och framförallt färre renoveringar mot ett trähus. Ett hus i sten eller betong varar därför även längre än vad ett trähus gör, vilket är en fördel om man vill ha ett hus som kommer kunna gå i arv i generationer. Nackdelen att ett hus i betong naturligt har en sämre värmeisolering, vilket kan åtgärdas, byggs upp av att ett betonghus är svalt under sommaren men ändå har chansen bli varmare under vintern.

Published on  December 9th, 2013