Göra själv - vad säger försäkringen?

I dessa dagar av hemmafix till höger och vänster kan det vara bra att hålla koll på vilka villkor som gäller för ens hemförsäkring. Ofta krävs det nämligen att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört för att försäkringsbolaget ska betala ut pengar om något händer.

Vad innebär då termen ”fackmannamässigt utfört”? Det behöver inte innebära att en fackman måste utföra arbetet. Hos ett enskilt försäkringsbolag kan det dock vara den tolkning som gör, så det är alltid bäst att kontrollera vad som gäller hos ens eget försäkringsbolag innan man sätter igång med arbetet.

Våtrum är typexemplet på ett utrymme som måste renoveras fackmannamässigt. Länge var det dock knepigt, eftersom det fanns två olika standarder att följa i branschen. Sedan en tid tillbaka likställer de flesta försäkringbolag de två standarderna, så nu står det var och en fritt att välja mellan att följa Svensk Våtrumskontrolls ”Säkra våtrum” eller Byggkeramikrådets branschregler för våtrum,

När det gäller elektriska arbeten ska man dock vara mer försiktig med att göra jobbet själv. Försäkringbolagen är mera strikta när det gäller elinstallationer än när det gäller våtrum. Och kräver att en fackman utför jobbet. Dessutom är det större risker förknippade med el: om det blir kortslutning kan en apparat börja brinna.

Published on  April 4th, 2012