Vikten av snöröjning på taken

Såhär under sommaren känns självklart tankar på snö, is och istappar otroligt långt bort. Faktum är dock att om man till exempel är fastighetsägare eller har ansvar för ett eller flera bostadshus så kan det vara läge att redan nu börja ta in offerter och prisuppgifter vad gäller vinterns snöröjning och istappsunderhåll. Den som är fastighetsägare eller ansvarig är skyldig att se till att alla tak är fria från snö, is och istappar och att det därför aldrig är någon fara för människor som rör sig på trottoarer eller vägar bredvid huset. Ett populärt företag inom snöröjning är www.icepool.se. De har lång erfarenhet av just detta område och har dessutom välutvecklade instrument, maskiner och verktyg för att se till att just det hur du ansvarar för är helt säkert för boende och förbipasserande.

Hade man kunnat göra som i filmen nedan hade istappar kanske inte endast haft ett negativt rykte. Nu är det tyvärr inte fallet och vi får därför fortsätta att fokusera på att bli av med de kalla och vassa vintermonstren.

Published on  July 12th, 2013